Mother Lode I-III


cykl utworów kameralnych
(2017) - ca 21'

zamówienie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia


Obsada: 
Mother Lode I - vno, tb  (ca 9')
Mother Lode II - 3 perc.  (10')
Mother Lode III - fl, ob, cl, fg, cor  (9')

Prawykonanie: 13 V 2017, Katowice
Wykonawcy: Orkiestra Muzyki Nowej