Kwartet smyczkowy nr 1

na cztery wiolonczele i komputer
(2006) – ca 12’
zamówienie Ultraschall Festival w Berlinie
 
Prawykonanie: 23 I 2007, Berlin
Wykonawcy: Anna Carewe, Christoph Hampe, Jan-Peter Kuschel, Boram Lie – wiolonczele