Composer.pl

czerwiec  2019
Rozpoczął się nabór zgłoszeń na islandzkie pobyty artystyczne COMPOSER.PL


 
 

 

Otwarcie programu rezydencji artystycznej dla młodych kompozytorów zbiegło się z otrzymaniem dorocznej nagrody ministra kultury. Fundusze z nagrody w całości wykorzystane zostaną na pierwsze pobyty twórcze młodych kompozytorów. 

Po weryfikacji zgłoszeń wybrane przez Agatę Zubel i Michała Moca osoby będą miały okazję spędzić dwa tygodnie na 66 równoleżniku – tuż pod Kołem Podbiegunowym! – i pracować nad swoimi partyturami w miejscu przesiąkniętym twórczą atmosferą.

więcej...