Opera Omnia 5

kwiecień 2014
Witold Lutosławski - Lacrimosa, Tryptyk Śląski
Agata Zubel - sopran
Orkiestra i Chór Filharmonii Wrocławskiej
dyr. Jacek Kaspszyk