Composer-in-residence

wrzesień 2010
Filharmonii im.K.Szymanowskiego w Krakowie
Projekt “composer-in-residence” - realizowany z inicjatywy PWM - ma na celu promocję kompozytorów, utrwalanie ich nazwisk i muzyki w świadomości słuchaczy danej filharmonii, poprzez systematyczną prezentację twórczości.